Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 450/XXIX/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Ramowy plan kontroli na 2021 rok

 

 

                Mając na uwadze postanowienia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), założono przeprowadzenie 45 kontroli kompleksowych, w tym:

- urząd marszałkowski,

- 7 powiatów ziemskich,

- 1 miasto na prawach powiatu,

- 8 miast,

- 6 miast - gmin,

- 22 gminy.

               

Kontrola kompleksowa obejmuje całokształt zagadnień finansowych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wykaz jednostek przewidzianych do przeprowadzenia

kontroli kompleksowych w 2021 roku:

 

Lp.

powiaty ziemskie

miasta na prawach powiatu

miasta

miasta - gminy

gminy

1

bielski

Siemianowice Śl.

Cieszyn

Czechowice-Dziedzice

Bojszowy

2

bieruńsko-lędziński

 

Czeladź  

Czerwionka-Leszczyny

Buczkowice

3

częstochowski   

 

Łaziska Górne 

Kłobuck

Chybie

4

pszczyński

 

Myszków 

Koniecpol

Gierałtowice

5

rybnicki

 

Sławków

Skoczów

Janów

6

tarnogórski

 

Wojkowice

Sośnicowice

Jaworze

7

zawierciański

 

Zawiercie 

 

Kłomnice

8

 

 

Żywiec 

 

Konopiska

9

 

 

 

 

Kornowac

10

 

 

 

 

Kozy

11

 

 

 

 

Kroczyce

12

 

 

 

 

Kruszyna

13

 

 

 

 

Lelów

14

 

 

 

 

Lipowa

15

 

 

 

 

Miedźna

16

 

 

 

 

Mykanów

17

 

 

 

 

Olsztyn

18

 

 

 

 

Pilchowice

19

 

 

 

 

Rudnik

20

 

 

 

 

Starcza

21

 

 

 

 

Ślemień  

22

 

 

 

 

  Żarnowiec

Województwo Śląskie

 

 

Ponadto proponuje się przeprowadzenie 8 kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych j.s.t. w związku z realizacją kontroli koordynowanych.