W 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 2 szkolenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.