W 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 3 szkolenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.