W 2022 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 1 szkolenie  na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.